No dragons

Bok 1, kapitel 3: Varinea, städernas stad

Team Neji får inte vad de väntat sig

Team Neji blev den 24 maj tillfångatagna av den notoriske slavhandlaren Alsar, och satta i en cell för vidare försäljning. Efter att ha förlorat såväl sin utrustning som sin värdighet blev de dock frisläppta när Barghat lyckades frammana sina kontakter i staden. Snabbt som vinden tog de sig till sitt mål, södra Vardas furste.

Furst Miloe tog emot dem med öppna armar, och tog till sig varningen i brevet. Vad team Neji inte visste var dock att brevet även innehöll en muta och en uppmaning till att likvidera detta störande sällskap. Mordförsöket misslyckades, och team Neji flydde till den notoriska Fristaden. Här lyckades Barghat finna dem en viloplats bland vänner, och hans gamle reskamrat Fémur Boraghan öppnade sina armar.

Fémur erbjöd nu sällskapet ett uppdrag: Resa söderut, in i Vardadeltat, och undersöka en annan äventyrare som också blivit ditsänd. Team Neji accepterade, och blev satta på en flodbåt till Väktarstenarna. Väl framme insåg de dock att Fémur glömt att upplysa dem om vad Väktarstenarna egentligen är, och vad det är för äventyrare de skulle undersöka.

Comments

vampsvamp

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.